6th December 2016

Xenserver46 weer stabiel

De dienstverlening is weer stabiel na het rebooten van enkele VM's, we houden de stabiliteit in de gaten.