6th December 2016

Storing op xenserver node

Op dit moment ondervinden we een verstoring op een VM host waardoor verschillende VM's niet beschikbaar zijn.